Op vrijdag 29 maart 2024 zijn wij weer geopend.

Schenken en nalaten

Nalatenschap, legaten en mede-erfgenaam

U kunt in uw testament een legaat opnemen. Ons museum krijgt dan na uw overlijden een door u van tevoren vastgesteld bedrag. U kunt het museum in uw testamant ook tot mede-erfgenaam benoemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw notaris en met onze penningmeester.

Sjerp Tolsma, 058 – 256 25 94
mobiel 06 – 558 040 42
of via penningmeester@ruurdwiersma.nl

Na een verblijf in de omgeving van Rotterdam en Abcoude is het schilderij ‘Laatste Avondmaal’ terug in Burdaard. Vlnr: Bente Honhoff – De Bondt en haar echtgenoot droegen in 2020 het ‘Laatste Avondmaal’ over aan museumbestuurders Sybren van Tuinen en Meta Woudstra – Otter. Dit schilderij is voor het museum een welkome en interessante aanvulling op de collectie religieuze schilderijen.