Open op di- zo mi 13.00- 16.30 uur.

Schenken en nalaten

Nalatenschap, legaten en mede-erfgenaam

Nalatenschap, legaten en mede-erfgenaam

U kunt in uw testament een legaat opnemen. Ons museum krijgt dan na uw overlijden een door u van tevoren vastgesteld bedrag. U kunt het museum in uw testament ook tot mede-erfgenaam benoemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw notaris en met onze penningmeester,
Sjerp Tolsma, 058 – 256 25 94
mobiel 06 – 558 040 42 
of via penningmeester@ruurdwiersma.nl

Schenken in natura

Steeds vaker krijgen wij een door Ruurd beschilderd object of schilderij aangeboden. In 2024 ging het om de volgende schenkingen:

  • Schilderij ‘Het Meer’, geschonken door de familie De Jong uit Delden.
  • Schilderij ‘Landschap met meer’, geschonken door de familie Bouman uit Amersfoort.
  • Beschilderd brij-busje door de familie Van der Bij uit Damwâld.

 Bruikleen
Wilt u, of kunt u (nog) geen afstand doen van een kunstwerk van Ruurd, maar vindt u het wel belangrijk dat bezoekers ervan kunnen meegenieten?  Overweeg dan eens om het aan ons in bruikleen te geven. U mag zelf beslissen hoe lang wij het van u in bruikleen hebben. Voelt u daar wel voor? Neem dan contact op met ons secretariaat via info@ruurdwiersma.

Voor dit doel sluiten wij met u een bruikleenovereenkomst. Daarin wordt uitgebreid vastgelegd wat de voorwaarden zijn, hoe het is verzekerd en wat de andere afspraken zijn. 

Na een verblijf in de omgeving van Rotterdam en Abcoude is het schilderij ‘Laatste Avondmaal’ terug in Burdaard. Vlnr: Bente Honhoff – De Bondt en haar echtgenoot droegen in 2020 het ‘Laatste Avondmaal’ over aan museumbestuurders Sybren van Tuinen en Meta Woudstra – Otter. Dit schilderij is voor het museum een welkome en interessante aanvulling op de collectie religieuze schilderijen.