Open op di- zo mi 13.00- 16.30 uur.

Contact

Telefoon 0519 – 332 334
E-mail: info@ruurdwiersma.nl

Bezoekadres:

Mounewei 7 , Burdaard 9111 HB
Op deze locatie, aan de achterzijde van het museum, vindt u gratis parkeerplaatsen aan het Ruurd Wiersmapaed.

Komt u per auto?

Vanaf Groningen, Drachten en Leeuwarden kiest kiest u de Lauwersseewei N351. Op deze weg ziet u halverwege Aldtsjerk en Rinsumageest de afslag Burdaard.

Komt u vanaf de weg Leeuwarden – Holwerd, dan  neemt u de afslag Ferwert. In Ferwert volgt u de borden richting Burdaard.

Bij Burdaard volgt u de ANWB-borden naar het museum.

Op de fiets

Burdaard ligt aan de Elfstedenfietsroute. Het museum ligt dicht bij knooppunt 12 in het Fietsroute Netwerk Noordoost Fryslân.  

Per boot

Burdaard ligt aan de Dokkumer Ee. Dit vaarwater is onderdeel van de staande mastroute en geniet bekendhied onder de naam Elfstedenvaarroute. In Burdaard vindt u veel aanlegplaatsen en een kleine passantenhaven. U stapt ter hoogte van het museum aan wal, op de Mounewei 7, tussen de molen De Zwaluw en Hotel-restaurant ’t Posthuis bij de ophaalbrug.

International Visitors


For a tour with an English speaking guide you can send an e-mail to Mrs Meta Woudstra: Catherineotter@hotmail.com. The visit to the museum takes about 1 hour. Winterseason visits by prior appointment only with the above Email.

  • Maximum capacity 12 people.
  • Entrance adults € 5,00
  • Free parking at Ruurd Wiersma Paad at Burdaard Friesland