Open op di- zo mi 13.00- 16.30 uur.

Vrienden

Meer dan honderd sympathisanten en liefhebbers helpen ons museum aan stabiele financiële inkomsten met hun vaste jaarlijkse bijdrage. Het heeft ons in de coronajaren geholpen om de vaste lasten door te betalen en ons museumpand en de collectie op peil te houden. In goede tijden gebruiken wij de bijdragen van vrienden voor uitbreiding en conservering van de collectie.

De gemiddelde opbrengst uit donaties door vrienden is € 20,-, maar u kunt u zich al voor minimaal € 15,- per jaar als vriend beschouwen. U ontvangt dan drie- tot viermaal per jaar (mits wij uw mailadres kennen) onze digitale Nieuwsbrief met de laatste museumnieuwtjes.

Vindt u het prettig om via automatische incasso te betalen, dan krijgt u hierover bericht van de penningmeester. Wilt u liever elk jaar zelf de betaling overmaken, dan zijn we even goede vrienden. U kunt dit bij uw vriendschapsverzoek aangeven met een kruisje.

U kunt zich ook als vriend aanmelden via penningmeester@ruurdwiersma.nl

Eenmalig schenken

Het staat u natuurlijk vrij om op uw eigen moment een incidentele schenking te verlenen.   U kunt in dat geval een door uzelf  te bepalen bedrag overmaken naar rekeningnummer /IBAN NL86 RABO 0320 2054 01 t.n.v. Stichting Ruurd Wiersma.