Open op di- zo mi 13.00- 16.30 uur.

Organisatie

Stichting Ruurd Wiersma

Oprichtingsdatum: 7 december 1981 te Burdaard
Oprichtende partijen: Stichting Fries Museum  en Vereniging Dorpsbelang Burdaard
Openingsdatum Museum Ruurd Wiersma museum: 21 mei 1983

Stichting Ruurd Wiersma is aangemerkt als een ANBI ( algemeen nut beogende instelling) met kenmerk:
RSIN: 61.55.546
KvK: 41001758
BTW nummer NL006155546B01

Stichtingsdoelstelling

Artikel 1 van de stichtingsakte uit 1988 luidt:
“De Stichting heeft ten doel om het werk van de zondagsschilder Ruurd Wiersma, overleden op 15 december 1980, in eigendom te verwerven, in stand te houden en te exposeren, alsmede zijn woning aan de Mounewei 7-8 te Birdaard met de inrichting daarvan in eigendom te verwerven, in stand te houden, voor publiek open te stellen en het geheel uit te bouwen tot Kultureel Centrum.”

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
“Het in eigendom  verwerven van genoemde kunstwerken, woning en inrichting.

Het in stand houden, beheren en exploiteren van het geheel en het uitbouwen daarvan tot kultureel centrum. Alle andere wettelijke middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.”

Missie:

Kennis van Ruurd Wiersma’s levenswandel, zijn sociale omgeving en zijn bijzondere artistieke nalatenschap, vergroot het besef dat er, ondanks beperkingen op je levensweg, altijd een persoonlijk spoor is waarlangs je persoonlijk kunt doorgroeien. Beeldende kunst kan daar, in welke vorm dan ook, aan bijdragen. 

Status en collectie van het museum

Het museumpand met muurschilderingen is eigendom van de Stichting. De schilderijen en beschilderde voorwerpen zijn voor het merendeel eigendom van onze Stichting. Ze zijn afkomstig uit de nalatenschap van Ruurd Wiersma of geschonken door vrienden en sympathisanten van het museum. Diverse particulieren hebben een of meerdere schilderijen aan het museum in bruikleen gegeven.

Het Ruurd Wiersma Hûs beschikt sinds 22 september 2004 over het Certificaat Geregistreerd Museum. Het voldoet daarmee aan de criteria die zijn samengevat in de Museumnorm 2020 van het Nederlands Museumregister, dat is opgezet door de Nederlandse Museumvereniging en de Stichting Landelijk Contact van museumconsulenten.

Documenten

Verlies & winst rekening 2023

Balans per ultimo 2023
Begroting 2024

Statuten (vernieuwd)

Ook benieuwd hoe het stichtingsbestuur de ontwikkeling van het Ruurd Wiersma Museum tot 2025 ziet? En wat er allemaal nodig is om het museum de plek te geven die het verdient? Lees dan de in december vastgestelde Beleidsvisie “2021 tot 2025”