Open op di- zo mi 13.00- 16.30 uur.

Over ons

Het museumpand

Schipper Taeke Kingma liet het pand in 1905 bouwen als dubbele personeelswoning. Het gebouw staat enigszins achteraf aan een steeg die uitkomt op de kade van de Dokkumer Ee. Het is een karakteristiek voorbeeld van de sobere huisvesting van personeel in de vorige eeuw. Voordat Ruurd de dubbele woning kocht in 1965 was het een nette behuizing voor onder andere een stoombootmachinist, een visser en een betonwerker. In 1980 overlijdt Ruurd. Hij schenkt het huis en al zijn bezittingen aan het Diaconessenziekenhuis in Leeuwarden; uit dankbaarheid voor de verzorging en de voor hem bijzondere aandacht van uroloog Henk van Oort en zijn vrouw Addy.

Officiële erkenning als museum en erfgoed

Het Ruurd Wiersma Hûs is sinds 2004 erkend als geregistreerd museum. Sinds 2018 staat het interieur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op de toonbeeldenlijst van interieurensembles in het kader van de nieuwe Erfgoedwet.

Achttien gemotiveerde vrijwilligers

Dankzij achttien vrijwilligers ( in 2024) kan het museum meerdere dagen per week open zijn. Iedere vrijwilliger kan met passie vertellen over het levensverhaal van de schilder. Sommigen van hen hebben de schilder nog persoonlijk gekend. Bij online reservering kunt u aangeven of u door een van hen wilt worden rondgeleid.

Particuliere stichting

Het museumpand is eigendom van de Stichting. De schilderijen en beschilderde voorwerpen zijn voor het merendeel eigendom van onze Stichting. Ze zijn afkomstig uit de nalatenschap van Ruurd Wiersma of geschonken door vrienden en sympathisanten van het museum. Diverse particulieren hebben een of meerdere schilderijen aan het museum in bruikleen gegeven.

Het bestuur van de Stichting Ruurd Wiersma wordt gevormd door

Sybren van Tuinen te Berltsum, voorzitter
Meta Woudstra-Otter te Burdaard, secretaris
Sjerp Tolsma te Aldtsjerk, penningmeester
Oege Hiddema te Feanwâlden, bestuurs- en beleidszaken
Margreet Joustra te Burdaard, algemeen bestuurslid